El mejor dinero falso, Counterfeit note, Fake Euro, Euro banknote